Sponsorizare

SUSȚINE CAMPIONII DE MÂINE

Implică-te pentru tenisul bucovinean

Susținând clubul sportiv poți contribui la pregătirea viitorilor campioni din tenisul românesc. Pasiunea pentru tenis nu înseamnă doar să urmărești competițiile, înseamnă să contribui la efortul celor care își dedică timpul, energia și talentul, începând cu vârste fragede, acestui sport de performanță.

*Descarcă formularul, completează-l și trimite-l la bucovinatennisclub@gmail.com

LEGEA SPONSORIZĂRII ȘI CODUL FISCAL

Cine poate dona?

Pot dona sponsorii plătitori de impozit pe profit, inclusiv plătitorii de impozit specific care realizează atât venituri din activităţi corespunzătoare codurilor CAEN pentru care datorează impozit specific cât şi impozit pe profit pentru venituri din alte activităţi în afara acelora pentru care datorează impozit specific.

LEGEA SPONSORIZĂRII ȘI CODUL FISCAL

LIMITE DE DEDUCTIBILITATE

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Cheltuielile cu sponsorizarea care depăşesc nivelul valorii minime se reportează în următorii 7 ani consecutivi, în ordinea înregistrării acestora, scăzându-se din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

LEGEA SPONSORIZĂRII ȘI CODUL FISCAL

OBLIGAȚIILE SPONSPONSORULUI

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private":

 • până la data de 25 martie inclusiv a anului următor în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care aplică sistemul trimestrial sau anual cu plăţi anticipate; 
 • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;
 • în cazul contribuabililor care au optat ca exerciţiul financiar şi anul fiscal să fie diferit de anul calendaristic, până la data de 25 a 2 celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, respectiv până la 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;
 • până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

LEGEA SPONSORIZĂRII ȘI CODUL FISCAL

IMPOZIT PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

LEGEA SPONSORIZĂRII ȘI CODUL FISCAL

OBLIGAȚIILE SPONSPONSORULUI

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private":

 • până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care:  s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;  s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;
  Obs. Microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii formularului 107.
 • până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;  
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Sponsorii noștri